Volg ons op de sociale media:

fbicon tw logo


Motmuggen leven op rottende voedselresten of in natte organische substanties, bijvoorbeeld onder lekkende rioleringsleidingen. Ze kunnen in aanraking komen met bacteriën die voor de mens gevaarlijk zijn. Indirect kunnen ze dus ziektes overbrengen. Ze steken of bijten niet maar, vooral als ze in groten getale voorkomen, zijn ze wel erg hinderlijk.

Heeft u overlast van motmuggen in uw bedrijf of als particulier ? Bel ons dan direct voor de vakkundige bestrijding van motmuggen.

 

Algemeen

 
motmug01Het lijkt een fruitvlieg, maar meestal is het een motmug. Soms niet groter dan een paar millimeter, maar met toch duidelijk behaarde vleugels en het beestje is lichtgrijs van kleur. Doordat z’n vleugels schubben hebben, lijken ze op een vlindertje en worden ook wel aalputmotje genoemd. Want vliegen kunnen ze niet heel goed. Meestal kruipen ze rond of maken korte springerige vliegreisjes.
Motmuggen leven in een vochtige omgeving zoals in toiletten, badkamers, riolen en in grote groepen in rioolzuiveringsinstallaties. Maar ook in kruipruimtes als daar leidingen gebroken zijn. In huis wonen ze ook in plantenbakken en in de potgrond van kamerplanten.
Met de opgevouwen vleugels lijken de motmugjes op een hartje. Het lijfje is niet groter dan drie tot vijf millimeter. In hoopjes van tien tot tweehonderd worden eitjes bij elkaar gelegd, meestal in troebel of vervuild water of in nattig organisch materiaal zoals bloemenaarde. De witgrijze larven die eruit komen lijken op kleine wormpjes van bijna een centimeter en hebben geen poten. Ze eten rottende bestanddelen, schimmels en bacteriën en zijn veel te vinden in aflopen of overlopen van gootstenen waar regelmatig voedselresten passeren. In de naden en hoeken onder de roosters verstoppen de larven zich. Maar ook in afvoerbuizen van het toilet of badkamer, het toilet zelf en zelfs in dakgoten. En natuurlijk op mesthopen en in beerputten.
De larve heeft één tot drie weken nodig om een motmug te worden. Eén tot twee dagen na de verpopping komt dit plaagdiertje als volwassen exemplaar tevoorschijn. Daarna leeft hij hooguit twee weken. Vooral ’s avonds zijn ze actief en komen ze op het licht af. Omdat ze zo klein zijn, kunnen ze smalle kieren bij deuren en ramen passeren.

 

Voorkomen en bestrijden

 
Schadelijk zijn ze niet, hinderlijk wel vooral als ze in grote aantallen voorkomen. Jaarlijks worden meerdere generaties verwekt. Hoewel ook deze muggensoort wel een steeksnuit heeft, bijten ze niet. Ook de larven kunnen niet bijten of steken en brengen alleen indirect ziektes over. Omdat ze leven op rottende voedselresten of in natte substanties, bijvoorbeeld bij een lekkende rioolbuis, kunnen ze nuttig zijn, omdat ze de geur wegnemen en vuil losmaken zodat het kan wegspoelen. Rond huis is dat anders. Maak daarom de dakgoten goed schoon en verwijder rottende bladeren. Geef kamerplanten niet te veel water. Kitranden moeten nagelopen worden. Zonodig kunnen rioolontluchtingspijpen met gespecialiseerd fijnmazig gaas worden afgedekt. Door het verwijderen van de voedselbron van de larve wordt de motmug pas echt doeltreffend bestreden. Laat een deskundige van LPD de omgeving inspecteren op mogelijke nestelplaatsen van de motmug om overlast te voorkomen.

 

Twijfel niet langer en bel direct!

 

but-tel-lpd

 

banner-onder