Volg ons op de sociale media:

fbicon tw logo


Ratten maken schade en dragen ziekten over bij mensen en dieren. Ze knagen overal aan en ze slepen van alles mee naar hun schuilplaats. Daarnaast kan hun geknaag leiden tot beschadiging aan gebouwen door ondergraving en knaagschade aan constructieve delen. Ze graven diepe holen en ondermijnen funderingen. Ze knagen aan elektriciteitsdraden waardoor kortsluiting ontstaat. De schade aan elektrische installaties is soms niet te overzien, om van brand door kortsluiting maar te zwijgen.

 

rat01LPD lost snel het rattenprobleem voor u op met de unieke vandalismebestendige lokaaskisten voor ratten die door onze eigen researchafdeling zijn ontwikkeld. Deze lokaaskisten worden rondom bedrijfspanden geplaatst en zijn onopvallend, zeer degelijk, vandalismebestendig en leveren geen gevaar op voor kinderen en huisdieren.

 

Heeft u overlast van ratten of het vermoeden van dat uw woning, opstallen of bedrijfspand beschadigd wordt door ratten ? Wacht niet maar bel ons dan direct voor de vakkundige bestrijding van ratten.

 

Algemeen


De bruine rat, eigenlijk grijsbruin, is één van de grotere rattensoorten. Hij wordt ongeveer 25 tot 30 centimeter lang en weegt tussen de anderhalf ons en een pond. Er zijn exemplaren die zelfs tot anderhalf pond uitgroeien. De rat heeft kleine oren, maar een dikke, kale, niet zo'n lange staart met ringen. Goed klimmen kan de rat niet, maar hij zwemt graag (hij kan wel drie dagen in het water blijven) en hij kan ook uitstekend graven. Ook kan hij bijna een meter hoog en ruim een meter ver springen. Ratten zijn niet alleen te vinden in sloten of riolen, maar ook op vuilstortplaatsen en in kruipruimtes, waar ze vaker in de herfst hun toevlucht zoeken. In de buurt van sloten, dijken, riolen of ander vervuild water kunnen ze onder de grond grote holen maken. Deze ratten trekken in de winter vaak richting de woonhuizen.
Het territorium van de rat is beperkt tot vlakbij zijn voedselbronnen, maar z’n actieradius is veel groter. Dat kan enkele vierkante kilometers beslaan. Vooral ’s nachts is de rat onderweg. Ze leven in kleine groepjes.
rat02

Drie jaar oud kan de rat worden. Vrouwtjes leven langer dan de mannetjes. Een vrouwtje krijgt maximaal vijftien keer een nest van zeven tot tien jongen die na drie maanden zelf geslachtsrijp zijn. De draagtijd is ruim drie weken.
Ze eten alles, zelfs elkaar! Ze knagen overal aan en ze slepen van alles mee naar hun nest. Zodoende brengen ze ziektes bij mensen en dieren over, ook omdat ze voedsel bevuilen met hun urine en ontlasting. De ziekte van Weil is de bekendste, maar ook het hantavirus, paratyphus, tularemie en rattenbetenkoorts houden verband met de bruine rat, al komen deze ziektes nauwelijks meer voor.
Daarnaast kan het geknaag van de bruine rat leiden tot beschadiging aan gebouwen door ondergraving en knaagschade aan constructieve delen. Maar ook kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door beschadigingen aan kabels, isolatiemateriaal en snoeren.

 

Voorkomen en bestrijden


Om ratten te voorkomen is het belangrijk om gaten groter dan een centimeter goed dicht te maken. Plaats roosters en inspecteer de riolering regelmatig. Laat geen voedselresten slingeren en bewaar opgeslagen voorraden goed afgesloten.
De grootste natuurlijke vijanden zijn marters en uilen. Die kunnen een rol spelen in een landelijke omgeving, in dichter bebouwd gebied is dat alleen weggelegd voor de huiskat of een hond. Maar beide zullen een agressieve rat niet aankunnen. Daarvoor is specialistische hulp nodig. Eventueel kunnen bestrijdingsmiddelen of klemmen uitkomst bieden. Bel LPD voor een deskundige aanpak.

 

Twijfel niet langer en bel direct!

 

but-tel-lpd

 

banner-onder