Volg ons op de sociale media:

fbicon tw logo

 

Algemeen:

 
zilver-01Dit vleugelloze insect, dat ook wel suikergast wordt genoemd, komt zeer algemeen voor, maar vaak in geringe aantallen. Het zilvervisje lijkt sterk op het ovenvisje en het papiervisje. Het is van groot belang dat men de juiste soort vaststelt, aangezien deze soorten totaal verschillende eisen stellen aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin ze voorkomen en de bestrijding als die nodig is, daarom totaal verschilt. De aanwezigheid van zilvervisjes, vaak in de "natte unit" is een indicatie, dat de relatieve luchtvochtigheid te hoog is. Het gaat dan meestal om een lekkage of een bouwtechnisch probleem, bijvoorbeeld een "doorslaande" muur. Een te hoog vochtgehalte in (slecht geventileerde) kruipruimten kan voor ernstige overlast door zilvervisjes boven de begane grondvloer zorgen.

Heeft u overlast van zilvervisjes en wilt u dat wij dit vakkundig bestrijden, bel ons dan direct!

 

Uiterlijk:

 
Het zilvervisje wordt 7 - 11,5 mm lang en heeft aan alle borstsegmenten duidelijk plaatvormige verbredingen. Karakteristiek zijn de tweegeringde antennen en de drie fijngeringde "staartdraden" aan het achterlijf. Het zilvervisje glanst paarlemoerachtig, doordat het lichaam bedekt is met fijne schubben.

 

Ontwikkeling:

 
De eieren worden veelal afgezet in de periode van april tot augustus op een daarvoor geschikte voedingsbodem, maar ook wel in naden en kieren. Het wijfje legt de eieren steeds in kleine aantallen bij elkaar, in totaal tot ca. 150. Bij 25°C en 75% relatieve luchtvochtigheid komen de eieren na z'n 28 dagen uit. De uit de eieren komende zilvervisjes vervellen in hun 2 tot 3 jaar lange leven soms wel twintig keer.

 

Leefwijze:

 
zilvervis01Zilvervisjes zijn lichtschuw, overdag verbergen ze zich op allerlei donkere plaatsen. Zilvervisjes, die in bepaalde delen van Azië en Zuid Europa in de natuur voorkomen in gaten, grotten, onder stenen, e.d. worden in Nederland zeer algemeen aangetroffen, doch uitsluitend in gebouwen.in vrijwel iedere woning komen kleine aantallen zilvervisjes voor, ze komen echter in grotere aantallen voor in vochtige ruimten, die in de winter niet te sterk afkoelen, zoals bvb. de keuken, de douchecel of de badkamer, doch ook elders waar een hoge luchtvochtigheid heerst. Hun voedsel bestaat uit zetmeelhoudende producten, bvb. stijfsel, gebruikt om behang op te plakken en vochtig half vergaan behangpapier. Dit dieet wordt aangevuld met eiwitten door consumptie van kleine dode insecten, ook kunnen soms bepaalde soorten lijm worden geconsumeerd. die gebruikt worden bij het inbinden van boeken. In de vochtige atmosfeer, waarin zilvervisjes voorkomen, zal ook schimmelvorming plaatsvinden, ook deze schimmels worden door genoemde insecten gegeten. Schade van enige betekenis veroorzaakt door zilvervisjes komt slechts voor wanneer ze in grote aantallen voorkomen.

 

Wering en bestrijding:

 
Als ze regelmatig in aantallen worden aangetroffen, duidt dit erop dat in de betreffende ruimte een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst. De bestrijding zal dan in de eerste plaats moeten bestaan uit het scheppen van een droge atmosfeer. Dit kan men bereiken door zoveel mogelijk te luchten bij drogend weer en eventueel daarmee gepaard gaande droog stoken.
Als u zelf de problemen en overlast met zilvervisjes niet op kunt lossen en een proffessionele ongediertebestrijder in wilt schakelen kan LPD u de oplossing bieden.

 

Twijfel niet langer en bel direct!

 

but-tel-lpd

 

 

banner-onder