Volg ons op de sociale media:

fbicon tw logo

 

Algemeen:
zilver-01Dit vleugelloze insect, dat ook wel suikergast wordt genoemd, komt zeer algemeen voor, maar vaak in geringe aantallen. Het zilvervisje lijkt sterk op het ovenvisje en het papiervisje. Het is van groot belang dat men de juiste soort vaststelt, aangezien deze soorten totaal verschillende eisen stellen aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin ze voorkomen en de bestrijding als die nodig is, daarom totaal verschilt. De aanwezigheid van zilvervisjes, vaak in de "natte unit" is een indicatie, dat de relatieve luchtvochtigheid te hoog is. Het gaat dan meestal om een lekkage of een bouwtechnisch probleem, bijvoorbeeld een "doorslaande" muur. Een te hoog vochtgehalte in (slecht geventileerde) kruipruimten kan voor ernstige overlast door zilvervisjes boven de begane grondvloer zorgen.

 

leesmeer

 

 

banner-onder